facebook

Facebook是一个社交网络服务网站,于2004年2月4日上线。Facebook是美国排名第一的照片分享站点,每天上载八百五十万张照片。2012年5月18日,Facebook正式在美国纳斯达克证券交易所上市。2012年6月,Facebook称将涉足在线支付领域。